جزئیات جلسه غیرعلنی قوای مقننه و قضائیه تشریح شد

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قالیباف از محسنی اژه ای خواست تا در جلسه روز چهارشنبه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را که مربوط به اعتبار اسناد رسمی است، تصویب کنند. منبع: https://www.irna.ir/news/85311455/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

دولت اهتمام ویژه‌ای به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارد

تهران-ایرنا-رئیس‌کل دیوان محاسبات گفت: در حال حاضر دولت اهتمام ویژه ای به تکمیل پروژه های نیمه تمام دارد، البته باید در این مسیر از ظرفیت مشارکتی مردمی نیز استفاده کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85308389/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

نماینده مجلس: سفرهای استانی رییس‌جمهور موجب تسریع در روند اجرای طرح های نیمه تمام می‌شود

خرم‌آباد – ایرنا – نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: سفرهای استانی رییس‌جمهور، وزرا و معاونین ایشان موجب تسریع در روند اجرای طرح های نیمه تمام می‌شود. منبع: https://www.irna.ir/news/85305691/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C

سفرهای استانی رییس جمهور، امیدآفرینی را در جامعه گسترش می‌دهد

بجنورد- ایرنا- نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: سفرهای استانی رییس جمهور امیدآفرینی و اعتماد را در جامعه گسترش می دهد و زمینه افزایش عملکرد دولت در شاخص های رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85306594/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

قالیباف: مجلس یازدهم به ۸۰ درصد وعده‌هایش عمل کرد

تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم به بیش از ۸۰ درصد وعده‌هایی که به مردم داد تا مرداد سال جاری عمل کرده است. منبع: https://www.irna.ir/news/85308023/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

کوثری: بسیجی‌ها با پرهیز از ورود به بازی‌های سیاسی، به مردم خدمت می‌کنند

تهران_ ایرنا_ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیجی‌ها باید با پرهیز از بازی‌های جناحی و سیاسی، زمینه را برای ناکامی دشمن و البته خدمت بیشتر به مردم در سایه وحدت فراهم کنند. منبع: https://www.irna.ir/news/85307775/%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA

فارس، ظرفیت های بی نظیری برای تبدیل شدن به قطب فولادی کشور دارد

شیراز- ایرنا- نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: استان فارس در آینده به یکی از قطب های مهم فولادی کشور در کنار اصفهان، خوزستان، یزد، کرمان و هرمزگان تبدیل می شود. منبع: https://www.irna.ir/news/85307749/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه ۱۳ آذرماه برگزار می‌شود

تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس از برگزاری نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در روز دوشنبه هفته آینده – ۱۳ آذرماه – و به میزبانی خانه ملت خبر داد. منبع: https://www.irna.ir/news/85306715/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

تحقق «بودجه بدون نفت» دستاورد بزرگی است/نقاط مثبت بودجه به روایت آمار

تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس کاهش تراز عملیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و اتصال درآمدهای نفتی به توسعه را از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده دانست و گفت: شناسایی مودیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی، به ما اجازه تحقق «بودجه بدون نفت» را خواهد داد که این دستاورد بزرگی برای کشور است. منبع: https://www.irna.ir/news/85306456/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA

بررسی ترک فعل و اقدامات دستگاه ها در حوزه اجرای قانون هوای پاک توسط دیوان محاسبات

تهران-ایرنا-ترک فعل و اقدامات دستگاه ها در حوزه اجرای قانون هوای پاک در جلسه رییسان سازمان محیط زیست و دیوان محاسبات بررسی شد. منبع: https://www.irna.ir/news/85306428/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9