خاطره مقام پارلمانی روسیه از سخنرانی آیت‌الله رئیسی در دوما

مسکو- ایرنا- رئیس کمیته بودجه و مالیات دومای دولتی روسیه در دیدار هیات پارلمانی ایران در مسکو به بیان خاطره خود از سخنرانی اواخر دی‌ماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دومای روسیه پرداخت و گفت: این سخنرانی،‌ بسیار تأثیرگذار بود. منبع: https://www.irna.ir/news/85246074/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7

افشاگری رئیس سازمان برنامه و بودجه از سندسازی بانک‌ها

تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بانک ها در دفاتر خود مطالبات ادعایی‌شان از دولت را ثبت کرده و سپس روی آن سود تقسیم کرده و بر اساس آن به خود پاداش می‌دهند. منبع: https://www.irna.ir/news/85245533/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7

دولت مقابل افزایش بدهی‌ها ایستاد/ منظور: بی‌رویه بدهی ایجاد نکنیم

تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و وبدجه در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس در دفاع از بندی برای پیشگیری از افزایش بدهی های دولت گفت: دولت باید بدهی‌های خود را کنترل کند و بی رویه بدهی ایجاد نکنیم. منبع: https://www.irna.ir/news/85245463/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

محیط زیست بر واحدهای آلاینده نظارت می‌کند

تهران- ایرنا- سازمان حفاظت محیط زیست با موافقت نمایندگان مجاز است از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت کند. منبع: https://www.irna.ir/news/85245393/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

اختصاص ۲.۵ درصد از اعتبارات طرح‌های عمرانی به دستگاه‌های ناظر و مجری

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس با تخصیص حداکثر ۲.۵ درصد از اعتبارات پروژه‌های عمرانی به دستگاه‌های نظارتی و مجری این طرح‌ها در طول برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. منبع: https://www.irna.ir/news/85245435/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B2-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1

قالیباف: گزارش تلفیق از بندهای محیط زیستی لایحه برنامه پخته نیست/ به کمیسیون برگردد

تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کیمسیون تلفیق هرچند تلاش کرد ابهامات بندهای محیط زیستی را رفع کند ولی کار پخته‌ای درنیامد، این بندها را به کمیسیون تلفیق بازگرداند. منبع: https://www.irna.ir/news/85245329/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

قطور کردن لایحه برنامه هنر نیست/تدوین آیین‌نامه‌ها ۲ سال وقت دولت را می‌گیرد

تهران – ایرنا – نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در خصوص حجیم‌تر و قطورتر شدن مصوبات برنامه هفتم و تکلیف دولت به تصویب ۵۰۰ آیین نامه تنها ظرف ۶ ماه، به رئیس مجلس تذکر داد. منبع: https://www.irna.ir/news/85245353/%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%AA

۱۰ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی صرف همان دستگاه‌ها می‌شود

تهران- ایرنا- تا سقف ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح‌های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود. منبع: https://www.irna.ir/news/85245254/%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

۱۰ درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی صرف طرح‌های همان دستگاه‌ها می‌شود

تهران- ایرنا-تا سقف۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود. منبع: https://www.irna.ir/news/85245254/%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

مطالبات مردم فارس از رییس‌جمهور از زبان نماینده مجلس

شیراز-ایرنا-نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در آستانه سفر رییس‌جمهور به استان فارس برخی از مطالبات و دغدغه‌های مردم این استان را از جمله تخصیص اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ضرورت برطرف کردن موانع تأمین و انتقال آب، حل مشکلات مربوط به ساخت بیمارستان‌های دولتی و توسعه ۱۰ شهرک صنعتی پیرامون شیراز مطرح کرد.… ادامه خواندن مطالبات مردم فارس از رییس‌جمهور از زبان نماینده مجلس