نماینده مجلس: دولت دیپلماسی عزتمند را بخوبی اجرا کرده است

کرمان – ایرنا – نماینده مردم بافت، رابُر و اُرزوئیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی تعاملی‌، هم‌افزا و مبتنی بر سیاست عزتمندانه، یکی از اهداف دولت سیزدهم بوده که آن را در دستور کار خود قرار داده و بخوبی اجرایی کرده است. منبع: https://www.irna.ir/news/85061441/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مهار تورم و رشد تولید یک مطالبه جدی مردمی است

اردبیل-ایرنا- رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: مهار تورم و رشد تولید از دغدغه‌ها و مطالبات جدی مردم است که از زبان رهبر معظم انقلاب ساری و جاری شد و انتخاب این عنوان برای سال جدید بسیار دقیق و به جا بوده است. منبع: https://www.irna.ir/news/85064192/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

نماینده مجلس: عمل به شعار سال ،شکوفایی اقتصاد کشور را به همراه دارد

ورامین- ایرنا- نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: در سایه تلاش فعالان و مدیران دلسوز و عمل مسئولان به اهدا شعار سال، شاهد شکوفایی اقتصاد کشور در سال جدید خواهیم بود. منبع: https://www.irna.ir/news/85064314/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87

نماینده مجلس :انتقال پساب تهران به پاکدشت یک طرح ملی است

پاکدشت -ایرنا – طرح انتقال پساب تهران به شهرستان پاکدشت یک طرح ملی است چرا که ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را می توان با آن سیراب کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85064279/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

هوشیاری مردم و همراهی با رهبری به شکست دشمن در جنگ ترکیبی ختم شد

تهران – ایرنا – عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هوشیاری مردم با هدایت رهبر معظم انقلاب را سبب شکست دشمن در جنگ ترکیبی سال گذشته عنوان کرد و گفت: ضرورت توسعه جهاد تبیین برای آگاه‌سازی جوانان ضروری است. منبع: https://www.irna.ir/news/85056293/%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%AA%D9%85

تاکید رهبر انقلاب برای مهار تورم در راستای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی است

تهران -ایرنا – نایب رییس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تاکید مقام معظم رهبری برای مهار تورم و رشد تولید را در راستای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای رشد اقتصادی نیازمند شکل‌گیری گفتمان پیشرفت و عدالت در جامعه هستیم. منبع: https://www.irna.ir/news/85062845/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به رشد تولید می‌انجامد

تهران-ایرنا-عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم بخصوص در توسعه روابط با همسایگان به رشد تولید و تحقق شعار سال کمک می‌کند. منبع: https://www.irna.ir/news/85062751/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF

رئیسَ‌جمهور قانون بودجه ۱۴۰۲ را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد

تهران- ایرنا- رئیس جمهور «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. منبع: https://www.irna.ir/news/85063259/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA

نخستین گام کنترل تورم با کاهش ناترازی بودجه ۱۴۰۲ برداشته شد

تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مجلس و دولت با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا ناترازی در بودجه سال ۱۴۰۲ به حداقل برسد. منبع: https://www.irna.ir/news/85062675/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

حکمرانی نو، راه تحقق ایران قوی در گام دوم انقلاب است

تهران-ایرنا-رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که راه تحقق ایران قوی در گام دوم انقلاب، حکمرانی نو است، گفت: حکمرانی نو یعنی مدیریت تحول و نوسازی روش‌ها با مراجعه به مبانی انقلاب اسلامی، تا کیفیت زندگی مردم را در جمهوری اسلامی به سطحی که در شأن آن‌هاست ارتقا بدهیم. منبع: https://www.irna.ir/news/85062778/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA