آزمون شفافیت مجلس در ماجرای «شاسی بلندها»


تهران- ایرنا- مجلس یازدهم با وجود اینکه با شعار شفافیت روی کار آمده، اما تاکنون حاضر به شفاف کردن ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101923/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7