آقاتهرانی رئیس فراکسیون روحانیت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، فراکسیون روحانیت در مجلس شورای اسلامی تشکیل و اعلام موجودیت کرد جمع روحانیون معمم مجلس در این دوره ۲۲ نفر است.

همچنین «حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی» به عنوان رئیس، «حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی» به عنوان نایب رئیس اول، «حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی» به عنوان نایب رئیس دوم، «حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر» به عنوان سخنگو، «حجت‌الاسلام قاسم روانبخش» به عنوان دبیر این فراکسیون انتخاب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85513944/%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF