آمار نهایی پیش ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هرمزگان اعلام شد


ندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان آمار نهایی پیش ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این استان را اعلام کرد و گفت: در مجموع سه حوزه انتخابیه مرکز، شرق و غرب استان، ۳۹۵ نفر برای شرکت در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ پیش ثبت‌نام انجام داده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198595/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1