آیین نامه شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین می شود


تهران- ایرنا-وزارت اقتصاد مکلف به تدوین آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت مدیره ، نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های دولتی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045296/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86