احیای روابط تهران – ریاض در انسجام کشورهای اسلامی تاثیرگذار است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: احیای روابط ایران و عربستان تعریف جدیدی از معادلات سیاسی در منطقه است و تاثیر زیادی در انسجام کشورهای اسلامی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053612/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA