ادامه بررسی طرح بانکداری اسلامی در نوبت عصر مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نشست علنی نوبت عصر امروز-دوشنبه ۷شهریور ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم  نمایندگان آغاز شد.

گفتنی است ۳۰ ماده از این طرح ۶۸ ماده ای در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84870476/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

در این نشست قرار است ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.