ادامه بررسی طرح بانکداری اسلامی در نوبت عصر مجلس

گفتنی است ۳۰ ماده از این طرح ۶۸ ماده ای در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84870476/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

در این نشست قرار است ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نشست علنی نوبت عصر امروز-دوشنبه ۷شهریور ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم  نمایندگان آغاز شد.