ادامه رسیدگی به طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در جلسه علنی مجلس


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز – چهارشنبه – گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد را بررسی می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074019/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C