ادعای حاکمان کودک‌کُش غربی درباره حقوق بشر ایران فاقد اعتبار است


تهران – ایرنا – فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی «دست حاکمان کودک‌کُش غربی» برای ملت‌های جهان را «رو شده» توصیف کرد و گفت: چنین کشورهایی با بیشترین تعرض به حقوق زنان و رنگین‌پوستان نمی‌توانند مدعی دفاع از حقوق بشر باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955512/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%A9%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1