اربعین امسال با مدیریت دولت سیزدهم جامع‌تر و منسجم‌تر برگزار شد


تهران- ایرنا- نماینده مردم لارستان در مجلس گفت: دولت سیزدهم در اربعین امسال خدمات ویژه‌ای به زائرین ارائه کرد و با مدیریت خوب دولتمردان این مراسم باشکوه، جامع‌تر و منسجم‌تر برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224794/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1