استقبال از رئیس‌جمهور گواه حرکت سریع قطار پیشرفت انقلاب است/ احیاء اعتماد مردم در دور دوم سفرها


تهران – ایرنا – عضو مجمع نمایندگان خراسان جنوبی استقبال گسترده مردم از آیت الله رئیسی در سفر به خراسان جنوبی را نمایانگر شکست امپراتوری رسانه‌ای غرب خواند و گفت: حضور واقعی مردم در کنار رئیس جمهور نمایانگر حرکت سریع انقلاب در مسیر پیشرفت و آبادانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972634/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA