استیضاح وحیدی به صلاح نیست/مجلس باید از یکپارچکی دولت حمایت کند


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت:استیضاح وزیر کشور به صلاح نیست زیرا مجلس باید از یکپارچکی و استحکام دولت حمایت کند تا وزارت کشور بتواند به وظایف قانونی خود در برگزاری انتخابات سالم و ایمن با مشارکت حداکثری به درستی عمل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191054/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF