اصرار اکثریت نمایندگان بر اتمام بررسی لایحه بودجه تا پایان سال/ کشور را معطل برنامه هفتم نکنیم


تهران – ایرنا – نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت سه دوازدهم را سبب ضعف مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: ارائه برنامه هفتم توسعه در سال آینده خللی در برنامه‌های دولت ایجاد نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992614/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84