اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در اجلاسیه چهارم انتخاب شدند


تهران- ایرنا- اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه چهارم انتخاب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179579/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8