اعلام حمایت انجمن‌های صنفی و نخبگانی از بذرپاش


تهران- ایرنا- انجمن‌های صنعت ریلی و تشکل نخبگان و فرهیختگان جوان کشور در نامه‌های جداگانه از برنامه‌های «مهرداد بذرپاش» برای وزارت راه و شهرسازی حمایت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963249/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4