افزایش دو برابری درآمد ارزی ایران از تجارت با ارمنستان/ درآمد فروش نفت و گاز افزایش یافت


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور که فروش نفت و میعانات گازی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و تقریبا بیش از ۲ برابر مدت مشابه است،گفت: پیش بینی می‌شود درآمد ارزی به بهبود شرایط فعلی کشور کمک کرده و از مشکلات کاسته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986908/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF