افشای اطلاعات محرمانه ارزی جرم محسوب می‌شود/دستگاه‌های ذی‌ربط رسیدگی کنند


تهران- ایرنا- یک نماینده حقوقدان مجلس شورای اسلامی در مورد افشای اطلاعات حوزه ارزی کشور از سوی رییس سابق بانک مرکزی گفت: طبق قانون افشای اطلاعات محرمانه حوزه ارزی جرم محسوب می‌شود و دستگاه های ذی‌ربط باید این موضوع را بررسی و رسیدگی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205803/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%B7