امسال ۱۶ اندیشکده‌ استانی حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد می‌شود


سمنان- ایرنا- عضو شورای راهبردی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۱ اندیشکده‌ قانون‌گذاری و حکمرانی در ۳۱ استان کشور برنامه‌ریزی شده است که تا پایان امسال شمار اندیشکده‌های بهره‌برداری شده به عدد ۱۶ می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976795/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C