امکان واردات رسمی کالای کولبری و ته‌لنجی برای پنج سال آینده فراهم شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امکان واردات رسمی کالای ته لنجی و کولبری و با هدف تقویت معیشت مرزنشینان تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226241/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85