انتقاد از عملکرد غیرشفاف مدیریت دانشگاه آزاد/ در برخورد با هتک حرمت حجاب تعلل می‌کنند


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از عملکرد غیر شفاف و نگاه جزیره‌ای مدیریت دانشگاه آزاد انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197442/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AA%DA%A9