انتقاد از ورود قالیباف به ماجرای برکناری معاون وزیر کشور/وحیدی قولی به مجلس نداد


تهران – ایرنا – عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: اصرار کردن بر برکناری معاون وزیر کشور به صلاح نیست و به نظر من نوع ورود مجدد آقای قالیباف به این موضوع دقیق نبود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171847/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C