انتقاد عضو هیات رئیسه مجلس از توئیت مقتدی صدر


تهران- ایرنا_عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به کسانی که از اسم مجعول خلیج عربی در کشورهای عربی استفاده می کنند، می‌خواهم تاریخ را مطالعه کنند؛ خلیج فارس تا ابد خلیج فارس بوده، هست و خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992231/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1