ایرادات شورای نگهبان به طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه رفع نشد/ طرح به کمیسیون بازگشت


تهران- ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عدم موافقت با رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه در صحن مجلس، این طرح را مجددا به کمیسیون بازگرداندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980813/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9