ایرادات مصوبه بیمه کارگران ساختمانی رفع شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226372/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF