ایرادهای شورای نگهبان به طرح حمایت از مالکیت صنعتی رفع شد

به گزارش ایرنا، «محمدتقی نقدعلی» در توضیح نشست امروز یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از رفع ایرادهای  شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات قماربازی اینترنتی خبر داد و گفت: برخی از ایرادهای و ابهامات این طرح در این نشست بررسی و رفع شد و رفع برخی از ابهامات و ایرادات به نشست آتی کمیسیون موکول شد.

براساس نظر شورای نگهبان در ماده ۴۰ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، تبصره ۲ از جهت عدم امکان دادخواهی در مراجع قضایی، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۷۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد شرعی مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۸۲، جاری دانستن ماده ۴۰ درخصوص نمونه شیء مصرفی، مبنیاً مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در مواد مختلف مصوبه، به‌جای واژه «کمیسیون» از واژه «هیأت» استفاده گردد.
۲_ در ماده ۴۰، عبارت «مرجع صالح قضایی» به عبارت «در مرجع صالح قضایی» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۸۷ و سایر مواد، واژه «مدارک» به «مدرک» اصلاح گردد.
۴_ در مواد ۱۲۸ و ۱۳۴، عبارت «ضمان قهری» به عبارت «ضمان» اصلاح گردد.
۵_ در تبصره ۴ ماده ۱۴۲، عبارت «جداول آیین‌نامه اجرایی این قانون» به «جداول این ماده» اصلاح گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907876/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم از حضور کارشناسان و مسئولانی از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم با اشاره به رفع ایرادهای شورای نگهبان به طرح حمایت از مالکیت صنعتی، افزود: در ادامه نشست ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع و برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع شد.