بازماندگان تحصیلی از طریق مدرسه مجازی حمایت می‌شوند

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، یوسف نوری در گفت‌وگویی با اشاره به نحوه ساماندهی بازماندگان از تحصیل دوران شیوع کرونا، گفت:  از حدود ۹۰۰ هزار نفر بازماندگان از تحصیل، حدود ۱۲۷ هزار نفر در فروردین و اردیبهشت ماه که مدارس باز شده بودند به چرخه تعلیم و تربیت بازگردانده شدند، از سوی دیگر جلسه‌‎ای هم با معاون اول ریاست جمهوری پیرامون فعالسازی قرارگاه عدالت تربیتی داشتیم که آقای مخبر در این جلسه دستور داد تا بودجه لازم به منظور ساماندهی این بخش تامین شود.

وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: هم‌اکنون تعدادی از بازماندگان از تحصیل بانوانی هستند که ازدواج کرده‌اند اما ما باید با آنها هم به طریقی ارتباط داشته باشیم تا از تحصیل باز نمانند بنابراین طرح فعالسازی قرارگاه عدالت تربیتی در راستای ساماندهی این افراد اجرا می‌شود.  

نوری تصریح کرد: در راستای استفاده از ظرفیت و ابزارهای این زیست بوم جدید در حال راه اندازی مدرسه مجازی ایران در اپلیکیشن شاد هستیم تا بازماندگان از تحصیلی که به هیچ وجه امکان حضور در مدارس را ندارند در این محیط تحصیل کنند و برای آنها مدرک هم صادر خواهیم کرد ضمن اینکه بخشی از کار هم از طریق شبکه آموزش صدا و سیما در حال انجام است که از ساعت ۱۴ به بعد بخشی از این نوع آموزش را پوشش می‌دهد.

این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: آموزش و پرورش عزم جدی برای حمایت از بازماندگان از تحصیل دارد تا بتوانیم با روش‌های مذکور تاجایی‌که امکان دارد جمعیت این بخش را کاهش دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84911700/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF