بانک‌ها سال گذشته تسهیلات تبصره ۱۸ را پرداخت نکردند


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی از پرداخت نشدن تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال گذشته از سوی بانک‌ها خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106095/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B8-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF