بانک‌ها چگونه می‌توانند سرمایه خود را افزایش دهند؟


تهران- ایرنا- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظف شدند فرایند قانونی افزایش سرمایه خود را بر اساس برنامه ابلاغی بانک مرکزی و پس از تصویب مجمع عمومی خود عملیاتی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240218/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF