بخشی از شهرک‌های صنعتی در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار می‌گیرد


تهران – ایرنا – سال آینده بخشی از شهرک‌های صنعتی در استان‌های مختلف کشور برای حمایت از فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی، در اختیار این قشر قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042359/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1