بذرپاش توانایی اجرای پروژه عظیم نهضت ملی مسکن را دارد/ وزارت راه و شهرسازی متحول می‌شود


ارومیه – ایرنا – نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت راه و شهرسازی گفت: مهرداد بذرپاش یک جوان متخصص است و تجربه کافی برای نشستن بر کرسی این وزارتخانه را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962787/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA