بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار در کمیسیون عمران مجلس

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یازدهم افزود: اعضای کمیسیون پس از استماع برنامه‌های وزیر پیشنهادی، نظرات خود را درباره مدیریت مناسب این وزارتخانه بیان کرده و بر لزوم استفاده از نیروهای کارآمد، متخصص و بومی در واحدهای اقتصادی زیر مجموعه شستا و برقراری عدالت و اجرای دقیق مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و توجه به زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی مناطق تاکید کردند.

جلسه رای اعتماد به زاهدی وفا گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس فردا (سه‌شنبه) با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84902409/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3ایری خاطرنشان کرد: بررسی الحاقات و موارد مراعی مانده لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دستور کار دیگر کمیسیون عمران بود که پس از بررسی به تصویب رسید و برای بررسی نهایی در صحن علنی به هیات رئیسه ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عبدالجلال ایری در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور جلسه امروز کمیسیون بود که «محمدهادی زاهدی وفا» برنامه‌های خود را برای مدیریت این مجموعه ارائه کرد.