بررسی برنامه هفتم توسعه ۲۶ شهریور در صحن علنی آغاز می شود


تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از یکشنبه هفته آینده (۲۶ شهریور ماه) در صحن مجلس آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223381/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF