بررسی دو فوریت لایحه اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا – بررسی دو فوریت لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980646/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1