بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در دستور کار مجلس قرار گرفت
تهران- ایرنا- بررسی رای اعتماد به کیومرث هاشمی، وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231086/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1