بررسی سوال نماینده آبادان از وزیر تعاون در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران – ایرنا – سوال نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178964/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1