بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در دستور کار هفتگی مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا–بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص «طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959134/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C