بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت و نحوه استخدام آغاز شد+متن کامل طرح


تهران – ایرنا – بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت و نحوه استخدام آنها در دستگاه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی به صورت رسمی و پیمانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992020/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84