بررسی لوایح بودجه و برنامه هفتم در جلسه هیات رئیسه مجلس


تهران – ایرنا – نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی موضوع لوایح بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و برنامه هفتم توسعه در دستور کار هیات رئیسه مجلس قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966872/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3