بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در صحن علنی مجلس به تعویق افتاد
تهران – ایرنا – نایب رئیس مجلس اعلام کرد: با توجه به تعطیلی یکشنبه هفته آینده، اگر امروز برنامه هفتم در دستور کار قرار می‌گرفت باید مجلس شورای اسلامی شنبه هفته آینده نیز جلسه برگزار می‌ شد که تصمیم به انتقال این دستور کار به هفته آینده گرفتیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232604/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82