بسیج ستون فقرات دفاع از انقلاب اسلامی است/ نسخه شفابخش فرهنگ بسیجی، تکیه بر مردم است


تهران_ ایرنا_رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیج ستون فقرات دفاع از انقلاب اسلامی است، گفت: این لشکر مخلص خدا در هر برهه‌ای ثابت کرده است طوفان حوادث و دشمنی‌ها علیه انقلاب اسلامی کوه مستحکم بسیج را ذره‌ای از جای خود تکان نمی‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954263/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF