بیانیه شورای حقوق بشر علیه ایران فاقد ارزش حقوقی است


تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بیانیه شورای حقوق بشر علیه ایران فاقد ارزش حقوقی است و بیشتر جنبه سیاسی و روانی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955365/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA