بیش از ۴۸ هزار هکتار زمین زراعی در کشور با آب‌های نامتعارف کشت می‌شود


تهران- ایرنا- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: مستند به اظهارات دستگاه‌های ذی‌ربط، بیش از ۴۸ هزار هکتار از زمین­‌های زراعی در سطح کشور زیر­کشت محصولات کشاورزی است که با آب‌­های نامتعارف کشت و تولید می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173421/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%AA