بی‌نظمی و بی‌برنامگی موجب کاهش بار علمی دانشگاه آزاد شده است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی نظمی حاکم بر دانشگاه آزاد در چند سال اخیر مشهود است،گفت: کاهش تعداد دانشجویان منجر به کاهش دریافت شهریه و بی‌نظمی و بی‌برنامگی این دانشگاه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197290/%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA