تاکید رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر کاهش زمان ترخیص کالا در بنادر کشور


بندرعباس – ایرنا – رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر جلوگیری از رسوب کالا در بنادر تاکید کرد و گفت: این کمیسیون در فرایند نظارتی خود به دنبال راهکارهایی برای کاهش زمان ترخیص کالاها و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر است‌.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123396/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1