تاکید مجلس و وزارت خارجه بر ایجاد مرکز پایش و رصد گرد و غبار منطقه‌ای در ایران


تهران- ایرنا- رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و وزیر خارجه بر ضرورت هم‌افزایی میان وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی در ایجاد مرکز پایش و رصد گرد و غبار منطقه ای در ایران تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098653/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1