«تایید صلاحیت اعضای شورای فقهی بانک مرکزی» به شورای نگهبان سپرده شد

براساس تبصره«ت»:‌ رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. ‌

علاوه بر این بر اساس «ث»: جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند. ‌

­در اصلاحیه این طرح در مورد تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی آمده است: حکم اعضای حقیقی شورای فقهی برای مدت پنج سال توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر می‌شود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

طبق تبصره «ب‌»:فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ارجاع از جلسه علنی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.

همچنین طبق تبصره «ج» : یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند. ‌

متن کامل اصلاحیه این طرح را اینجا بخوانید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909081/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87