تشکیل «اتحادیه شهرداری‌های کشور» در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد
تهران – ایرنا – رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها از تصویب تشکیل اتحادیه شهرداری‌های کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: شورایاری‌ها به عنوان سمن‌های شهری جایگاه قانونی می‌یابند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223333/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C