تشکیل جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت صمت و جهادکشاورزی برای ساماندهی صنایع تبدیلی


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای ساماندهی صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984715/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C