تصویب یک فصل و ۲ ماده برای محیط زیست و آلودگی هوا در لایحه برنامه هفتم


تهران- ایرنا- رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: با تلاش فراکسیون و موافقت کمیسیون تلفیق، یک فصل برای محیط زیست و ۲ ماده برای آلودگی هوا و تغییر اقلیم تاکنون مصوب شده و امید است در صحن علنی هم رای آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240823/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%88-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87