تعداد دانشجویان خارجی در ایران چند نفر است؟


تهران- ایرنا- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تعداد دانشجویان خارجی در ایران در سال ۱۴۰۰ را بیش از ۱۳۰ هزار نفر برآورد کرد که حدود ۵۰ هزار نفر از آنان در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175009/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA